Suspendisse

                                                ZBOR ČLANOV 2016

    Gostilna Kovač v Sostrem, ob končni avtobusni postaji ljubljanskega potniškega prometa, št.13, je bila tudi letos gostiteljica tradicionalnega letnega zbora članstva društva invalidov Ljubljana Moste Polje. Letno srečanje je bilo v četrtek, 16.marca 2017, s pričetkom ob 16. uri. Pred uradnim delom zbora je predsednik društva, Diko Ivanović, nekaj minut po dogovorjenem času, pozdravil polno zasedeno dvorano povabljenih invalidov, njihovih partnerjev in drugih simpatizerjev društva ter predstavil dnevni red. Pevci in pevke člani pevskega zbora DI, so uvodoma v pozdrav zapeli dve slovenski pesmi.

V pisemski ovojnici z vabilom smo prejeli tudi poslovnik o delu zbora DI LJ Moste Polje, katerega je predstavil predsednik Diko in ga dal na glasovanje. Ob sklepčnosti prisotnih, je predsednik predlagal sprejem dnevnega reda in izvolitev delovnih teles zbora, delovno predsedstvo, verifikacijsko komisijo, dva overovatelja zapisnika in zapisnikarja. Po predhodnem dogovoru na sestanku upravnega odbora društva, je delovno predsedstvo zbora vodila Ana Bogataj, člana predsedstva sta bila predlagana Metka Žveglič in Jože Jančar, za zapisnik pa je poskrbela Alenka Kocuvan, ker je društvo trenutno brez tajnika oz. tajnice in  s tem tudi zapisnikarja zbora. Članica verifikacijske komisije, Mira Gašperič, je predstavila prisotnosti članstva na zboru in s 68 člani od 80 ih vabljenih potrdila sklepčnost zbora in možnost nadaljevanja zbora. Predsednica delovnega predsedstva je napovedala poročila predsednika Dika Ivanoviča, kateri je poleg svojega poročila predstavil tudi finančno poslovanje za minulo leto. Nenad Đekanović je kot predsednik nadzornega odbora potrdil ustreznost delovanja društva tako pri organizaciji kot tudi finančnem poslovanju društva. Sledila so poročila častnega razsodišča, katero ni zasedalo v letu 2016. Nato so prišle na vrsto predstavniki komisij DI, za zdravstvene, socialna vprašanja, Alenka Kocuvan, za ročna dela, Mojca Tekavec,  komisija za izlete, Jože Jančar, za šport, kulturo in rekreacijo, katero komisijo je predstavil predsednik Diko in ob tem omenil ter se zahvalil prizadevnim članom v sekcijah pikada, šaha, pohodništva, kegljanju in športnemu ribolovu, s kulturnega področja pa pevskemu zboru.

Po podanih poročilih je predsednik društva, Diko Jovanović, predstavil že v začetku zbora navedeno finančno poročilo za preteklo leto 2016 in predlagal plan za tekoče, aktualno leto, 2017. Zaradi kadrovskih problemom se bila predlagane spremembe v Izvršnem odboru in častnem razsodišču in v nadomestnih volitvah izbrani dve novi članice odbora in razsodišča, ki ju pa je zbor enoglasno potrdil z dvigom rok. V 10. Točki dnevnega reda je bila tudi točka za pozdrav vabljenih gostov, vendar se zaradi opravičenosti ni udeležil noben gost, je pa domači član, Ilija Dadasović v točki pobude in vprašanja, pohvalil delovanje društva, se zahvalil vsem organom in vodstvu društva, komisijam in poverjenikom. K zahvali se je pridružil tudi sam predsednik. Pred zadnjo točko, točko Razno, je predsednik pozval vse prisotne, da se z minuto molka, stoje, spomnimo na preminule člane v minulem letu in jim izrečemo slavo.

V točki razno, pa se je ena članica Olga Šiplič zahvalila povabilu in pohvalila delovanje društva s strani njene mame, , katera se ni mogla udeležiti tega zbora in se spomnila na lepe spomine in izdelke izpod rok zagnanih članic komisije za ročna  dela.

Na letošnjem zboru je bil izveden tudi srečelov z dobitki, katera so pripravili v društvu, komisija za ročna dela in s pomočjo določenih donatorjev, katere pa je na koncu predstavila Alenka. Denar pobran s prodajo srečk, katere so bile vse polne in zadete, je namenjen delovanju komisije za ročna dela in finančno pomoč potrebnim.

Pevci pevskega zbora so za zaključek zapeli še dve slovenski pesmi, predsednik se je zahvalil za udeležbo v takem velikem številu, vsi prisotni pa se zahvalili z velikim aplavzom. Pred izročitvijo daril, so domači gostitelji in strežno osebje gostilne Kovač, postregli s težko pričakovano pogostitvijo, s krepčilnim kosilom in kozarcem osvežilne pijače. Sledilo je podeljevanje izžrebanih daril. Zaradi logističnih napakic, je prišlo do tega, da so nekateri ostali brez izžrebanih daril, katera pa so ostala na društvu. Vodstvo se je opravičilo in povabilo vse člane, da se oglasijo v društvu po te dobitke in to naj bi bil tudi razlog obiska društva, katerega se vedno veselijo in vsem vrata na široko odprta v ponedeljkih in četrtkih ko so uradne ure, ned tednom pa delujejo tudi komisije za ročno delo in druge športne aktivnosti. Predsednik Diko se je na koncu vsem najlepše zahvalil za udeležbo na zboru in družabnem srečanju, še najlepšo zahvalo in poklon pa je namenil najstarejšemu članu društva, Hugotu Raguzi, kateri je kljub svojim 92 letih, še vedno čil in zdrav in še vedno premaguje kot samostojni voznik  več dvajset kilometrov od doma do Ljubljane in se z veseljem udeležuje društvenih aktivnosti.                                                                                                                                   Marjan Urbas


Donacija Na vrh #top

Klik na sliko za več fotografij