Suspendisse

    Mesec marec je čas, ko se po najrazličnejših društvih, sestajajo člani in se ozirajo nazaj na preteklo delovno leto. Tako je bilo tudi za naše društvo invalidov Ljubljana Moste Polje. Kot že leta do sedaj in skoraj tradicionalno smo se tudi letos odzvali povabilu predsednika društva Dika Ivanovića, ko je sklical letni zbor društva za preteklo leto 2015. Zbor je bil v četrtek, 17. marca 2016 z uradnim pričetkom ob 16.uri v prijetni gostilni Kovač v Sostrem pri Ljubljani. Kljub temu, da mora vsako društvo po Zakonu o društvih, organizirati tako srečanje, se ga naše vodstvo s predsednikom Dikom na čelu, z veseljem loti in izvede v prijetnem in sproščenem vzdušju. Pred uradnim pričetkom zbora, je predsednik in organizacijski odbor, vse invalide in ostale člane prav toplo pozdravil, izročil vsakemu udeležencu uradno pisno gradivo Poslovnik o delu zbora in vse prav toplo povabil medse v dvorano tega prijetnega gostitelja gostilne Kovač. Zbora so se udeležili tudi povabljeni gostje; predsednica in predsednika iz sosednjih društev invalidov, Bežigrad, Vič Rudnik in Center. Slavnostno dvorano je krasil društveni prapor in tabla krovne organizacije ZDIS-zveze delovnih invalidov Slovenije. Zbor članstva je otvoril predsednik društva Diko Ivanović, uvodne sproščene besede pa je prepustil domačim članicam in članom pevskega zbora. Po zapetih dveh slovenskih pesmih, se je začel uradni del tega zbora.

Predsednik je v drugi in tretji točki dnevnega reda, dal na glasovanje za sprejem poslovnika in predlaganega dnevnega reda zbora. Po enoglasni potrditvi tega predloga in poslovnika, je predsednik predlagal delovno predsedstvo v sestavi delovne predsednice Marjane Šmuc ter dva člana predsedstva in sicer Alenka Kocuvan in Jože Jančar. Vsi prisotni so se strinjali s predlaganim predsedstvom, nato pa  so zasedli svoja mesta. Delovna predsednica Marjana je pozdravila članstvo in se zahvalila za zaupano nalogo. O sklepčnosti zbora je poročala predsednica verifikacijske komisije, Mira Gašperič, katera je poročala, da je udeležba na zboru skoraj 99%, saj sta manjkala samo dva člana od povabljenih. Na zapisnikarski stolček pa je sedla nova tajnica društva, Ana Šutić.  Po poročilu verifikacijske komisije in obravnavi ,ter potrditvi poročil za leto 2015 so sledila poročila funkcionarjev društva. Prvi je svoje poročilo že predhodno po pismih podal predsednik društva, Diko Ivanović, kjer omenja številčno članstvo v letu 2015, katero iz leta v leto narašča, predstavlja aktivnosti društva, izvršni in nadzorni odbor, poudarja pa predvsem finančno plat društva in tudi osebno sporoča in vabi vsakega člana posebej, da si lahko ogleda finančno poslovanje društva.  Sledilo je poročilo nadzornega odbora, tega je predstavila predsednica Ana Bogataj in se navezala na poročilo predsednika ter poudarila skrbno in vestno delo vodstva in organov društva. Ker častno razsodišče v lanskem letu, ni imelo vzroka za zasedanje, je to točko zaključila predsedujoča zboru, Marjana Šmuc. Sledila so poročila komisij društva DI. Predsednica komisije za socialna in zdravstvena vprašanja, Alenka Kocuvan je predstavila delovanje društva na področju sociale, zdravja, letovanja, socialnih pomoči, namenila je veliko besed težkim invalidom in ugodnosti ter sodelovanja s socialnimi institucijami. Predstavila je še novo poverjenico Metko Kogovšek. Jože Jančar , vodja komisije za izlete je predstavil aktivnosti na področju mesečnih izletov, družabnih dogodkov in letovanj članov. Da pa so aktivne predvsem članice na področju ročnih spretnosti, pa je predstavila vodja komisije, Mojca Tekavc. O aktivnostih te komisije pričajo mnogoštevilni izdelki ročnih spretnosti, ki krasijo društvene prostore na ulici Hermana Potočnika 31, v Jaršah. Članice so s svojimi izdelki sodelovale tudi na različnih razstavah. Mimogrede, predsednica te komisije, Mojca je obdarila tudi gostujoče predsednike tega zbora, z motivnim izdelkom, kvačkanega pirha. Ker se je nabralo veliko teh izdelkov, so se v vodstvu društva odločili, da se ti izdelki podelijo v obliki srečelova na naslednjem izletu društva. Izlet bo v smeri primorske v soboto 19. marca, v Štanjel in Fabijanov park. Da pa se člani in članice ukvarjajo tudi z najrazličnejšimi športnimi aktivnostmi je delo komisije za šport, predstavil vodja te skupine Nenad Djukanović. Omenil je tudi tekmovanja v pikadu, šahu, športnem ribolovu ter kegljanju. V lanskem letu pa so s svojimi aktivnostmi pričeli tudi pohodniki, ki jih vodi Rade Ilić.

Po podanih poročili teh komisij, je predsednik Diko poudaril razpravo na vsa ta poročila, pohvalil vse komisije o odličnem delovanju, omenil pa je, da se v društvu prebuja tudi duh kulture, kateri se širi iz ust pevk in pevcev pevskega zbora DI, ki ga vodi član Jože Kelhar. Predsednik društva je omenil, da se bo omenjeni zbor udeležil na reviji pevskih zborov v Logatcu, 14 maja in bodo predstavljali naše društvo.

Za nove funkcionarje društva sta bila predlagana Marta Kocman za članico IO in Nenad Djukanović za predsednika NO.  Zbor ju je z dvigom rok soglasno izvolil v omenjena odbora.

Sledili so pozdravi in besede gostov. Prva se je k besedi prijavila predsednica DI Ljubljana Bežigrad, Jelica Erceg, sledil je Slobodan Ristić, predsednik DI Ljubljana Vič Rudnik, na koncu pa se je z zahvalami pridružil tudi predsednik DI Ljubljana Center, Cvetko Tovornik. K besedi gostov se je javil tudi Ernest Jazbinšek , ter pozval vse sodelujoče, da se z minuto molka spomnimo vseh preminulih članov in članic, tudi bivšega predsednika  NO Leopolda Kosa. S tem predlogom se je strinjal tudi predsednik društva. Vsi prisotni so vstali in v tišini počastili pokojne in zaželeli slavo.

Na koncu se je predsednik zahvalil vsem za udeležbo omenil je tudi zahvalo dolgoletni poverjenici Tereziji Smrekar za vdano dolgoletno delo, katerega pa zaradi utrujenih nog ne more več opravljati.

Po vseh podanih besedah delovnega predsedstva, predsednika in funkcionarjev pa je za zaključek naš pevski zbor zapel nekaj pesmi, nato pa je sledilo družabno srečanje s kosilom, okrepčilno pijačo in sladico. Vzdušje v dvorani gostilne Kovač je bilo sproščujoče in že se veselimo naslednjega srečanja tako v društvu, kot tudi na izletih, pohodih, drugih športnih in družabnih srečanjih, letovanj in drugih dogodkov, ki jih organizirajo prizadevni člani društva.      


                                                                                                                                          


                                                                                                                                            Marjan Urbas    


Zbor članov in članic DI Lj. Moste - Polje#top

Klik na sliko za več fotografij

Donacija Na vrh