SuspendisseGostilna Kovač v Sostrem je gostila naše društvo na zboru članov 2014. To leto je bilo volilno leto in potrebno je bilo pripraviti poročilo za preteklo štiriletno obdobje in predstaviti plan za leto 2014. Predsednik društva g. Diko Ivanović je pozdravil vse prisotne člane in goste ter podal poročilo. Posebej je povabil člane naj obiščejo društvo in s svojimi predlogi še izboljšajo delovanje društva, še posebno v tem letu, ko naše društvo praznuje štirideseto leto delovanja. Po razrešitvi predsednika, članov IO, NO, častnega razsodišča je bila sprejeta kandidacijska lista in izvoljen je bil predsednik društva, novi člani IO, NO in častnega razsodišča. Ponovno izvoljeni predsednik g. Diko Ivanović se je zahvalil za izkazano zaupanje in obljubil, da se bo tudi v prihodnje boril in deloval v dobro vseh invalidov in ostalih članov v našem društvu.  Zbor članov 2014#top

Klik na sliko za več fotografij

Donacija Na vrh