Suspendisse

                                                 ZBOR ČLANOV

     Kot vsako leto smo se tudi letos zbrali v gostilni Kovač v Sostrem, kjer je bil  sklican zbor članov  društva invalidov Ljubljana Moste - Polje. Kljub slabemu vremenu, se je zbora udeležilo 54 članov. Predsednik  g. Diko Ivanović je podal poročilo o finančnem stanju in o delu  v preteklem letu, ter poudaril, da članstvo narašča,  česar smo zelo veseli ,saj nam je to v vzpodbudo pri našem prihodnjem delu.  Prisotne člane je povabil naj pridejo v društvo in s svojimi predlogi prispevajo k boljšemu delovanju društva. Ob tej priložnosti se je tudi  zahvalil ZDIS-u za pomoč pri izvajanju naših programov in za dobro sodelovanje. Pozdravil je vse povabljene in prisotne goste, predsednika ZDIS g. Draga Novaka, sekretarko ZDIS ga.mag. Tanjo Hočevar, predsednika društva Črešnjevec g. Zvonka Kolarja, tajnico društva ga. Marjano Kolar ter predsednico društva Radovljica ga. Valerijo Keršič in predsednico socialne komisije  ga. Darijo Zupan.  Nato so poročila  podali  predsedniki posameznih komisij. Svoje poročilo je podal tudi predsednik nadzornega odbora g. Leopold Kos. Zbor je potrdil poročilo za leto 2012 in sprejel plan za delo društva v letu 2013. Spodbudne besede g. Draga Novaka in ga. mag. Tanje Hočevar pa so nam dale dodatno voljo in zagon za delo v prihodnje. Z >ROKO V ROKI< bomo delovali tudi v prihodnje, saj si želimo, da bi se vsi počutili bolje, ker v skupnosti je moč, v vodstvu društva pa odgovornost.


Donacija #top Na vrh

Klik na sliko za več fotografij