Suspendisse
 TERMINI ZA OHRANJANJE ZDRAVJA V OBJEKTIH ZDIS  V  LETU  2021
Donacija


ZA RAZPORED ODOBRENIH TERMINOV IN DATUME, SI LAHKO POGLEDATE V NAŠEM GLASILU ALI PA PRIDETE V DRUŠTVO, KJER DOBITE VSE INFORMACIJE.


VABLJENI!Za leto 2021smo torej dobili od ZDIS odobrenih 26 terminov. Od tu dalje vas prosimo, da  berete pazljivo, da ne bo jeze, če vam zaprošenega termina ne bomo mogli odobriti. Vsi, ki boste dobili zavrnjen termin, greste na čakalno listo in vas lahko pokličemo za koriščenje termina, ki ga zavrnejo druga društva, zato ne obupajte in se prijavite. Prednost bodo imeli tisti, ki so v letu 2020 dobili zavrnjeno prošnjo, ali pa se prijavljajo prvič. Na dodelitev kapacitet se opiramo na pravilnik društva in ZDIS.

ZA KORIŠČENJE TERMINOV SE LAHKO PRIJAVIJO SAMO ČLANI DRUŠTVA, KI IMAJO ODLOČBO O INVALIDNOSTI.


Prošnjo je treba oddati na predpisanem obrazcu, ki ga dobite v tajništvu osebno med uradnimi urami ali pa ga natisnete na spletni strani društva.


ROK ODDAJE PROŠNJE, KI SE OPIRA NA PRAVILNIK DRUŠTVA, JE 15.2.2021.

DO 28.2.2021 boste dobili obvestilo o odobritvi ali zavrnitvi prošnje. Po zavrnitvi zahtevka se lahko pritožite v 15. dneh po prejemu obvestila in sicer ustno na zapisnik ali pisno prek tajništva društva.Prosilcu, upravičencu,ki po dodelitvi neopravičeno zavrne termin ali ne koristi kapacitet, se naslednji dve leti ne odobri pravice uporabe. Upravičena zavrnitev je lahko le smrt, bolnišnično zdravljenje, hujša bolezen upravičenca ali svojca, oziroma  spremljevalca, če je le ta potreben. O vzroku morajo svojci upravičenca obvestiti DI v najkrajšem možnem času.


Na vrh