GLAVNI POUDARKI DELOVANJA DRUŠTVA SO NA OSMIH SOCIALNO - ZDRAVSTVENIH PROGRAMIH:
1. PREPREČEVANJE IN BLAŽENJE SOCIALNIH TER PSIHIČNIH POSLEDIC INVALIDNOSTI


2. ZAGOTAVLJANJE  ZAGOVORNIŠTVA


3. INFORMATIVNA  DEJAVNOST


4. USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO


5. PROGRAMI ZA OHRANJANJE  ZDRAVJA IN DRUGI REHABILITACIJSKI PROGRAMI


6. REKREACIJA IN ŠPORT


7. DNEVNI CENTRI, KLUBI


8. KULTURNA DEJAVNOST
V tajništvu se lahko tekoče seznanite s pozitivno invalidsko zakonodajo in preko pravne službe posredujemo:

- Tekoče reševanje socialno -  zdravstvenih problemov izven zdravstvenega doma in centra za socialno delo z upoštevanjem sprejetega lastnega pravilnika:

- Do 15. Februarja se lahko prijavite na letovanja v kapacitetah ZDIS.

Termini so objavljeni v obvestilih Društva.

Prijave opravite v društvu.

Vabljeni!

- Pisanje pritožb

- Ohranjanje zdravja s participacijo plačila za najem sobe in brezplačne vstopne karte v objektih ZDIS; (Plačilo participacije za koriščenje v termah se opravi pred odhodom v tajništvu društva.)

Vse prošnje za reševanje drugih socialno zdravstvenih problemov je treba nasloviti na

KOMISIJO ZA SOCIALNO ZDRAVSTVENE ZADEVE, ki deluje celo leto in ob obravnavi določenega primera uporablja pravilnik društva in ZDISA. Prošnjo oddate osebno v tajništvu društva. Prošnji je potrebno predložiti fotokopijo zadnjega odrezka osebne pokojnine ali invalidnine.


Poleg vseh dejavnosti, ki se izvajajo v društvu  je potrebno posebej poudariti vsakoletno delo poverjenikov na terenu,

ki obiskujejo ostarele in bolne člane na domu in v domovih za starejše občane. Ob izteku leta pa društvo poskrbi, da jih tudi obdarijo. Prav poverjeniki so tisti, ki posredujejo marsikatero informacijo o stiskah članov in o potrebah po dodelitvi finančne pomoči in podobno.


 Tudi  v letu 2024 bom peljali težke invalide v Strunjan.


Društvo bo krilo ceno izleta vsem težkim invalidom in tudi spremljevalcem invalidov, ki imajo dodatek za pomoč in postrežbo.

Vsi, ki mislite, da bi bili upravičeni do kopanja in bi bilo koristno za vaše zdravje, se prijavite pri poverjenikih  ali pa povprašajte v

društvu Alenko Kocuvan. V poštev pridejo samo težki invalidi in invalidi, ki so v težki finančni situaciji in si kopanja ne morejo

privoščiti. Potrebna je odločba o invalidnosti.- MERJENJE KRVNEGA TLAKA, SLADKORJA IN HOLESTEROLA JE ORGANIZIRANO VSAK  ČETRTEK  V MESECU


  OD 16. 00 DO 16. 30 URE.  

                                                                  Vabljeni!                                                  

                    


  

Donacija Na vrh