Suspendisse

ČLANI IO :


                  IVANOVIĆ DIKO- predsednik

                  KOCUVAN ALENKA - podpredsednica

                  PETKOVŠEK JOŽE

                  JANČAR JOŽE

                  GVARDJANČIČ BARBARA

                  ŠKONDRA MIROSLAV

                  ČULIBRK MILORAD

                  KELHAR JOŽE

                  ŽVEGLIČ MARJETICA

                  ŽEBAVEC SAMO

                  CENCELJ MILKA

NADZORNI ODBOR :


                   ĐEKANOVIĆ NENAD - predsednik

                   PRUSNIK MARIJA

                   TEKAVEC MARIJA


ČASTNO RAZSODIŠČE :


                  KRKLEC LEON

                  BOJANIĆ MILORAD

                  MUJAKIĆ ŠERKA

                  

            


POVERJENIKI :


                    AVGUŠTINČIČ MIRA

                    JANČAR JOŽE

                    PRUSNIK MARIJA

                    ZRIMŠEK ANA

                    ŽAREN ANA

                     HABIČ MARIJA
Donacija Na vrh